Kennisbank
123-webhost > Kennisbank overzicht

Zoeken:


Kan ik een email laten forwarden naar meerdere emailadressen?

Antwoord Het is mogelijk een email laten te forwarden naar meerdere emailadressen. In dat geval geeft u bij 'Doel-emailadres' de verschillende emailadressen op waarnaar de mail moet geforward worden, gescheiden door een komma en een spatie:

email@domeinnaam.nl, email2@domeinnaam.nl, email3@domeinnaam.nl

Achter het laatste emailadres mag geen komma of spatie geplaatst worden.
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 47
Categorie: Email
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.7/5.0 (6)

 
« Ga terugAlgemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy Policy | Prijzen in euro en exclusief btw tenzij anders vermeld.